Tiskové zprávy

EP Global Commerce kupuje podíl ve společnosti METRO AG

24. 8. 2018

– EP Global Commerce (EPGC) kupuje 7,3 % kmenových akcií společnosti METRO AG od společnosti Haniel

– EPGC dále získává opci na koupi zbylých 15,2 % kmenových akcií firmy METRO v držení Hanielu

– EPGC vlastní podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč

Haniel Finance Deutschland GmbH, 100% dceřiná společnost firmy Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel), dnes uzavřela dohodu se společností EP Global Commerce GmbH o prodeji 7,3 % kmenových akcií společnosti METRO AG. Haniel, největší akcionář společnosti METRO, se s EPGC dohodl také na call opci na zbylých 15,2 % kmenových akcií společnosti METRO AG v jeho držení.

„Vážíme si toho, že jsme se mohli stát významnými akcionáři společnosti METRO AG. Chtěli bychom poděkovat skupině Haniel, že si nás vybrala za svého partnera pro tuto transakci. Jsme si vědomi, že společnost METRO podniká v dynamickém prostředí, a to jak z hlediska vývoje trhu v některých regionech, tak i obecně z pohledu vyvíjejících se potřeb a preferencí jejich zákazníků. Jsme však přesvědčeni, že díky mimořádnému know-how společnosti, kvalitě vztahu a znalosti potřeb svých zákazníků a v neposlední řadě také síle značek, pod kterými podniká, bude schopna adekvátně na tyto výzvy reagovat. Pokud jde o opci na koupi dalšího podílu společnosti Haniel, naším záměrem je opční lhůty využít k potvrzení našeho přesvědčení, že budeme jako akcionáři schopni pozitivně přispět k rozvoji společnosti METRO AG. Pokud se tento předpoklad vyplní, opci na koupi dalšího podílu využijeme. Nevylučujeme ani akvizici akcií společnosti od dalších akcionářů,“ uvedl spolumajitel EP Global Commerce, Daniel Křetínský.

„Společnost Haniel se vždy snažila diverzifikovat a současně vyváženým způsobem rozšiřovat portfolio svých korporátních investic. Na tomto základě a po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že je v zájmu společnosti METRO AG získat nové investory. Jsme rádi, že jsme ve dvou majitelích EPGC, Patriku Tkáčovi a Danielu Křetínském, našli kvalifikované podnikatele s významnými investičními zkušenostmi a také se znalostí německého trhu. EPGC je přesvědčena, že stávající aktivity společnosti METRO v oblasti velkoobchodu s potravinami a všeobecného retailu jsou velmi dobrou bází pro budoucí rozvoj. Vítáme pana Tkáče a pana Křetínského jako nové investory společnosti METRO AG a přejeme jim mnoho úspěchů. Haniel byl akcionářem firmy METRO více než padesát let, v posledním desetiletí dokonce největším individuálním akcionářem. Za toto období se METRO rozvinulo z regionálního německého velkoobchodníka v jednoho z největších velkoobchodníku a retailerů se sídlem v Evropě,“ říká Stephan Gemkow, generální ředitel společnosti Haniel.

Společnost EP Global Commerce (EPGC) je vlastněna dvěma investory, Patrikem Tkáčem (47 %) a Danielem Křetínským (53 %). Patrik Tkáč je spoluzakladatelem a spoluvlastníkem skupiny společností J&T, mezinárodního poskytovatele finančních a privátních bankovních služeb a investiční skupiny, podnikající zejména v Česku a na Slovensku. Pan Křetínský je hlavním akcionářem, předsedou a generálním ředitelem společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), mezinárodní energetické a infrastrukturní skupiny se sídlem v České republice. Tyto dva akcionáře pojí dlouholetý vztah, neboť oba byli původně zapojeni do skupiny J&T a mnoho let působili jako spoluvlastníci EPH. I nadále společně – i s dalšími investory – investují v oblastech médií a e-commerce v několika evropských zemích.

Smluvní strany se dohodly, že nezveřejní kupní cenu. Poradcem EPGC v této transakci byla agentura goetzpartners. Dohoda mezi společnostmi Haniel a EPGC podléhá schválení dozorčí rady společnosti Haniel a souhlasu antimonopolních autorit.