Investice METRO

EP Global Commerce I (EPGC I) uzavřela v srpnu 2018 dohodu se společností Haniel o prodeji 7,3 % kmenových akcií společnosti METRO AG. Haniel, největší akcionář společnosti METRO, se s EPGC I dohodl také na kupní opci na zbylých 15,2 % kmenových akcií společnosti METRO AG v jeho držení.

20. září 2018 společnost EP Global Commerce II GmbH (EPGC II) podepsala smlouvu s CECONOMY o nabytí podílu 3,6 % akcií společnosti METRO AG. EPGC II se dále dohodla se společností CECONOMY na opční smlouvě týkající se získání dodatečných přibližně 5,4 % akcií společnosti METRO, které budou uplatněny prospektivně v příštích 9 měsících.

METRO AG je silná značka a zavedený hráč, který působí ve velmi dynamickém tržním prostředí. Věříme v potenciál společnosti založený na její pozici na trhu a silných vztazích se širokou zákaznickou základnou, jakož i na dovednostech a odborných znalostech jejích zaměstnanců.