Struktura společnosti

Společnost EP Infrastructure je postavena na čtyřech základních pilířích, které pokrývají přepravu zemního plynu, distribuci plynu a elektřiny, teplárenstvískladování plynu. EP Infrastructure v rámci těchto segmentů ovládá celkem 12 dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

201609001_EP Infrastructure graf struktura_CZ

1. 49% zahrnující řízení společnosti
2. 40.45% řízeno přímo a 56.15% ovládáno společností SPP Infrastructure. EPIF má ve společnosti SPP infrastructure podíl ve výši 49% zahrnující řízení společnosti
3. 35% řízeno společností NAFTA a 35% vlastněno společností SPP infrastructure